Meteen naar de inhoud

Verzekering

De gemeente Eijsden-Margraten heeft een vrijwilligersverzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in Eijsden-Margraten. Centraal Beheer Achmea en VNG Verzekeringen hebben besloten om de mantelzorgers ook een passende dekking te geven binnen de afgesloten verzekering.

Mantelzorgers zijn nu ook verzekerd voor de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering (basispolis) vrijwilligers. De aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers en de onderdelen van de pluspolis zijn voor mantelzorgers niet van toepassing. Centraal Beheer Achmea en VNG Verzekeringen vertrouwt erop hiermee ook voor de mantelzorgers een uitstekende oplossing te bieden, die in overeenstemming is met hun bijzondere maatschappelijke positie.

Jaarlijks verrichten vele vrijwilligers en mantelzorgers in Eijsden-Margraten waardevol werk door zich actief in te zetten voor de sport, de zorg, het onderwijs en ander welzijnswerk. Lang niet alle vrijwilligers zijn (voldoende) verzekerd tegen de risico’s die zij lopen bij de uitvoering van hun taken. Daarom heeft de gemeente Eijsden-Margraten een vrijwilligersverzekering afgesloten.

Voor wie is de verzekering bedoeld?

De verzekering is bedoeld voor iedereen die in organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Hier vallen ook mantelzorgers onder. Alle vrijwilligers (en mantelzorgers) zijn verzekerd ongeacht hun leeftijd. Er geldt geen minimum aantal uren. De verzekering geldt ook voor mensen die helpen bij bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas of het inzamelen van oud papier.

Voor meer info Download de vrijwilligersbrochure of bekijk onderstaand de video.