Meteen naar de inhoud

Privacy Statement

Privacy Statement BEWEEG! Heuvelland

BEWEEG! Heuvelland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door BEWEEG! Heuvelland.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

 Van wie verwerkt BEWEEG! Heuvelland persoonsgegevens?

BEWEEG! Heuvelland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van
– leden van BEWEEG! Heuvelland.
– Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij BEWEEG! Heuvelland of ooit een lidmaatschap hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

BEWEEG! Heuvelland verwerkt persoonsgegevens in de ledenadministratie. Vanuit BEWEEG! Heuvelland is de secretaris de verantwoordelijke persoon voor het registreren van deze gegevens.

Waarvoor verwerkt BEWEEG! Heuvelland persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van BEWEEG! Heuvelland, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als je eenmaal lid van BEWEEG! Heuvelland bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit, nieuwsbrief of vanuit BEWEEG! Heuvelland.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

 Welke persoonsgegevens verwerkt BEWEEG! Heuvelland

Ten behoeve van onze ledenadministratie verwerken wij mogelijk de volgende gegevens:
Profielfoto ( Pasfoto van lid )
Geslacht
Voorletters
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
E-mailadres
Telefoon
Mobiel
Straat
Huisnummer
Postcode
Plaats
Land
Lidmaatschap sinds
Type Identiteitsbewijs
Documentnummer
Document Geldig tot
Land van Afgifte

Verwerkt BEWEEG! Heuvelland ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier in de vorm van een health check. Waarbij de volgende gegevens extra worden verzameld:

Lengte
Gewicht
BMI
Conditie
Kracht
Lenigheid
Balans

BEWEEG! Heuvelland controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

Hoe gaat BEWEEG! Heuvelland met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Binnen BEWEEG! Heuvelland heeft alleen de secretaris toegang tot je persoonsgegevens. Wanneer je deze gegevens wil opvragen kan dit via het mailadres info@beweegheuvelland.nl

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is BEWEEG! Heuvelland gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door BEWEEG! Heuvelland kun je terecht bij het bestuur van de stichting. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met BEWEEG! Heuvelland via info@beweegheuvelland.nl .

 Wijzigingen privacybeleid

BEWEEG! Heuvelland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.beweegheuvelland.nl.