Meteen naar de inhoud

Doelstelling

Doelstelling van BEWEEG! Heuvelland:

  • Het bevorderen van de vitaliteit van ouderen;
  • Het voorkomen dat ouderen in een isolement terechtkomen dan wel blijven;
  • In algemene zin de sportparticipatie in de regio vergroten;
  • En het verrichten van al wat hiermee verband heeft of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Onderzoek door de Leyden Academy on Vitality and Ageing heeft uitgewezen dat bij de FreeWheel Vitality Club in Ulft deze aanpak inderdaad tot de gewenste resultaten heeft geleid.

Overwegingen:

De openbare ruimte: Het faciliteren van buitenfitness, het beweegvriendelijk maken van parken en het creëren van veilige fietsroutes zijn pogingen tot het stimuleren van gezond gedrag in de openbare ruimte. Het potentieel van de omgeving om beweging en ontmoeting te stimuleren is groot, maar wordt momenteel nog lang niet volledig benut.

De sport: Het aanbod van sportscholen, sportclubs en beweegclubs bereikt met name fitte, jonge mensen. (jong)volwassenen en ouderen met weinig tot geen sportervaring voelen er zich niet thuis, of ervaren drempels vanwege hun beperkingen, de afstand of vanwege de kosten. Bestaande beweegclubs voor ouderen komen vaak maar één keer in de week samen om te gymmen, wandelen of fietsen. Een laagdrempelige club voor dagelijkse beweging in de wijk of het dorp met een belangrijke sociale component, is er meestal niet.

De zorg: De doelgroep, ouderen die onvoldoende bewegen worden regelmatig gezien door de huisarts. De richtlijnen van de huisarts en praktijkondersteuner bevatten het standaard advies om meer te bewegen. Dit advies bevat over het algemeen geen concrete verwijzing naar een duurzame beweegmogelijkheid. De precieze invulling van het bewegen of sporten wordt vrijgelaten, het belangrijkste is dát er bewogen wordt. Het uitzoeken, organiseren en volhouden van een passende dagelijkse beweging vereist veel, vaak te veel, van het initiatief en doorzettingsvermogen van een patiënt. Daarom is het effect van het huidige advies helaas beperkt.

De innovatie van BEWEEG! Heuvelland: Dagelijkse beweging voor (jong) volwassenen en senioren in de openbare ruimte zonder professionele begeleiding (langere termijn) blijkt een veelbelovende en verantwoorde methode voor de maatschappelijke opgave om deze mensen gezonder, vitaler, gelukkiger en zelfredzamer te houden tot op hoge leeftijd. Ontmoetingen die bij het bewegen in de wijk of het dorp plaats vinden hebben daarnaast een belangrijke sociale functie en vergroten de sociale cohesie.

Bovenstaande informatie is aangepast voor BEWEEG! Heuvelland. De input en het effectief bewezen beweegconcept is afkomstig van Herman Wielens, voorzitter Stichting FreeWheel.