Corona Protocol

VOOR SPORTERS

WE ADVISEREN OM ONDERSTAANDE MAATREGELEN UIT TE VOEREN:

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• was je handen met water en zeep na iedere training;

• houd anderhalve meter afstand met al je sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

• Bij sporters tot en met 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;

• sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;

• kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;

• kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;

• volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;

• neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;

• verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

VOOR TRAINERS

WE ADVISEREN OM ONDERSTAANDE MAATREGELEN UIT TE VOEREN:

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°);

• blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je naar buiten;

• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact;

• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• was je handen met water en zeep na iedere training;

• houd anderhalve meter afstand met al je sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);

• kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;

• trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;

• laat sporters niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De sporters moeten na afloop direct vertrekken;

• laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;

• wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen;

• help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;

• bereid je training goed voor. Houd anderhalve meter afstand, ook onderling;

• zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat sporters in daartoe afgebakende ruimtes trainen;

• zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;